Postępowanie w sytuacji kryzysowej Punkty ewakuacyjne Sygnały alarmowe Pierwsza pomoc Ważne telefony

Wypalanie traw – niebezpieczeństwo twoje i innych

Wszyscy powinni włączyć się do działań na rzecz upowszechniania świadomości o zgubnych i nieodwracalnych skutkach wypalania roślinności, o zagrożeniach, które dotyczą każdego mieszkańca.

Wzniecony ogień często przenosi się na zabudowania mieszkalne, gospodarcze, stanowiąc bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia oraz mienia ludzi. Ofiarą pożaru stają się niejednokrotnie podpalacze zaskoczeni przez płomienie powstałe w wyniku pożaru. W pożarach traw giną zwierzęta domowe i leśne. Sezonowe nasilenie wypalania traw zbiega się z okresem zwiększonego zagrożenia pożarowego w lasach. 

Ograniczenie widoczności wzdłuż szlaków komunikacyjnych utrudnia ruch i może być przyczyną groźnych wypadków. Ogi eń może ogarnąć także sterty siana lub zbóż. W warunkach niskiej wilgotności ściółki przy wysokich temperaturach łatwo o przeniesienie ognia na obszary leśne.

AKCJA GAŚNICZA

Pożary wskutek wypalania traw są trudne do opanowania, szczególnie szybko rozprzestrzeniają się przy porywach wiatru. Gaszenie płonących nieużytków, często o dużych rozmiarach, angażuje znaczną liczbę sił i środków straży pożarnych, potencjalnie niezbędnych w innym miejscu dla ratowania życia i mienia ludzkiego. Likwidując pożar strażacy ponoszą ryzyko, którego można by uniknąć.

SANKCJE PRAWNE

Osobom łamiącym stosowne przepisy grozi kara aresztu albo grzywny. Dodatkowo wypalanie traw jest obecnie traktowanie jako działanie wbrew tzw. dobrej kulturze rolnej, będace podstawą do pozbawienia rolnika dopłat z funduszów Unii Europejskiej.