Postępowanie w sytuacji kryzysowej Punkty ewakuacyjne Sygnały alarmowe Pierwsza pomoc Ważne telefony

PROGNOZA POGODY DLA DOLNOŚLĄSKIEGO 

PROGNOZA POGODY DLA DOLNOŚLĄSKIEGO

ważność: od godz. 07:30 dnia 23.01.2020 do godz. 07:30 dnia 24.01.2020

W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, po południu z rozpogodzeniami. Temperatura maksymalna od 3°C do 5°C. Wiatr na ogół słaby, zachodni i południowo-zachodni. W nocy zachmurzenie małe. Lokalnie utworzy się mgła osadzająca szadź i ograniczająca widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od -6°C do -3°C. Wiatr słaby, z kierunków południowych.

Prognoza dla Sudetów i Przedgórza Sudeckiego
W dzień początkowo zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, później stopniowo będzie się rozpogadzać. Temperatura maksymalna od 1°C do 4°C. Wiatr na ogół słaby, zachodni skręcający na południowy. W szczytowych partiach Sudetów (powyżej 1200 m n.p.m.) stopniowy wzrost temperatury od -7°C rano do 2°C wieczorem. Wiatr umiarkowany, północno-zachodni i zachodni.
W nocy zachmurzenie małe. Lokalnie utworzy się mgła osadzająca szadź i ograniczająca widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od -8°C do -5°C, lokalnie około -2°C. Wiatr słaby, lokalnie umiarkowany, z kierunków południowych. W szczytowych partiach Sudetów (powyżej 1200 m n.p.m.) temperatura od 1°C do 4°C. Wiatr umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni.

ważność: od godz. 07:30 dnia 24.01.2020 do godz. 07:30 dnia 25.01.2020

W dzień zachmurzenie małe. Rano lokalnie mgła osadzająca szadź i ograniczająca widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna od 3°C do 5°C. Wiatr przeważnie słaby, południowo-zachodni. W nocy zachmurzenie małe, od północy regionu wzrastające do dużego. Temperatura minimalna od -4°C do -1°C. Wiatr na ogół słaby, południowo-zachodni i zachodni.

Prognoza dla Sudetów i Przedgórza Sudeckiego
W dzień zachmurzenie małe. Rano lokalnie mgła osadzająca szadź i ograniczająca widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna od 1°C do 3°C, lokalnie około 5°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy i południowo-zachodni. W szczytowych partiach Sudetów (powyżej 1200 m n.p.m.) temperatura od 1°C do 4°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, z kierunków zachodnich.
W nocy zachmurzenie małe, nad ranem miejscami wzrastające do dużego. Temperatura minimalna od -8°C do -5°C, lokalnie około -3°C. Wiatr na ogół słaby, południowo-zachodni i zachodni. W szczytowych partiach Sudetów (powyżej 1200 m n.p.m.) spadek temperatury od 3°C do -1°C. Wiatr dość silny, w porywach do 60 km/h, zachodni i północno-zachodni.

 

prognoza nr 311971/2020 opracował synoptyk dyżurny Piotr Mańczak, dnia 2020-01-23 05:35

ŚREDNIOTERMINOWA PROGNOZA POGODY DLA WOJ. DOLNOŚLĄSKIEGO

ŚREDNIOTERMINOWA PROGNOZA POGODY DLA WOJ. DOLNOŚLĄSKIEGO

 Na okres: od godz. 19:30 dnia 24.01.2020 (piątek) do godz. 19:30 dnia 29.01.2020 (środa)

 24/25 – 26.01 (piątek/sobota – niedziela)

Zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura minimalna od -4°C do -1°C. Temperatura maksymalna od 3°C do 6°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i południowy.
W szczytowych partiach Sudetów (powyżej 1200 m n.p.m.) temperatura od -2°C do 0°C. Wiatr dość silny, zachodni.

 26/27 – 27.01 (niedziela/poniedziałek – poniedziałek)

Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura minimalna od 0°C do 3°C. Temperatura maksymalna od 5°C do 8°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.
W szczytowych partiach Sudetów (powyżej 1200 m n.p.m.) temperatura od -3°C do 0°C. Wiatr silny i bardzo silny, od 45 km/h do 60 km/h, zachodni.

 27/28 – 28.01 (poniedziałek/wtorek – wtorek)

Zachmurzenie umiarkowane. Temperatura minimalna od 1°C do 3°C. Temperatura maksymalna od 10°C do 13°C. Wiatr przeważnie umiarkowany, porywisty, południowo-zachodni.
W szczytowych partiach Sudetów (powyżej 1200 m n.p.m.) temperatura od 1°C do 4°C. Wiatr od 70 km/h do 85 km/h, w porywach 100 km/h, zachodni.

 28/29 – 29.01 (wtorek/środa – środa)

Zachmurzenie duże. Temperatura minimalna od 2°C do 4°C. Temperatura maksymalna od 5°C do7°C. Wiatr umiarkowany, w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni.
W szczytowych partiach Sudetów (powyżej 1200 m n.p.m.) temperatura od -3°C do 0°C. Wiatr od 85 km/h do 100 km/h, północno-zachodni.

prognozę 311736/2020 opracował dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Edyta Socha, dnia 2020-01-22 12:51

APEL do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii

W związku z wystąpieniem w województwach lubelskim oraz wielkopolskim wysoce zjadliwej grypy ptaków w gospodarstwach utrzymujących drób i istniejącym dużym zagrożeniem wytępienia zjadliwej grypy ptaków na terenie gminy Bogatynia, w załączeniu (poniżej) przedstawiamy zasady bioasekuracji zawarte w apelu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

ulotka HPAI

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Apel do hodowców trzody chlewnej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii

Apel do hodowców trzody chlewnej

Zasady, których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa! Sezon grzewczy 2019-2020

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa! Sezon grzewczy 2019-2020

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”,  to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

Sezon grzewczy 2019-2020

W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym „cichym zabójcą”, gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu.

Kampania jest skierowana do społeczeństwa, m.in. do dzieci i młodzieży oraz do seniorów. Edukacja najmłodszych jest wspaniałą inwestycją w przyszłość, z uwagi na fakt, że najmłodsi w rozmowach z dorosłymi dzielą się zdobytą wiedzą. Kampania składa się z kilku obszarów m.in.: edukacji, informacji i promocji.

Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Celami szczegółowymi są: podniesienie poziomu wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Istotnym jest uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. Ważne jest przypomnienie właścicielom i zarządcom budynków obowiązku okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.

Główne przekazy tegorocznej kampanii

 • Każdego roku w naszych mieszkaniach i domach powstaje kilkadziesiąt tysięcy pożarów i kilka tysięcy zdarzeń, gdzie dochodzi do emisji tlenku węgla. Nasz dom jest miejscem, w którym każdy z nas czuje się najbezpieczniej. Pomimo tego, to właśnie tam ginie największa liczba osób, a ofiarami pożarów są najczęściej ich sprawcy.
 • Tlenek węgla to bardzo trujący gaz. Nie jest on wyczuwalny przez ludzkie zmysły. Tlenku węgla NIE usłyszysz! NIE zobaczysz! NIE poczujesz!
 • W okresie grzewczym wzrasta ryzyko powstania pożarów i zatruć tlenkiem węgla w budynkach mieszkalnych. Źródłem emisji tlenku węgla są urządzenia grzewcze opalane drewnem, węglem, gazem, olejem opałowym.
 • Co roku, a tym bardziej przed rozpoczęciem sezonu grzewczego należy wykonać obowiązkowe okresowe przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.
 • Państwowa Straż Pożarna rekomenduje instalowanie czujek dymu i tlenku węgla.
 • Państwowa Straż Pożarna przypomina o obowiązku właściwego utrzymania stanu technicznego czujek dymu i tlenku węgla (m.in. wymianę baterii). Osobom starszym strażacy gotowi są pomóc w zamontowaniu danej czujki lub wymianie w nich baterii.
 • Państwowa Straż Pożarna zwraca uwagę na fakt, że czujka tlenku węgla nie zastępuje przeglądu technicznego przewodów wentylacyjnych i kominowych.

Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?

Czad, czyli tlenek węgla powstaje podczas procesu niecałkowitego spalania materiałów palnych. Ma silne własności toksyczne, jest lżejszy od powietrza dlatego też gromadzi się głównie pod sufitem. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest:

 • bezwonny,
 • bezbarwny,
 • pozbawiony smaku.

Czad blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w hemoglobinie (czerwonych krwinkach), powodując przy długotrwałym narażeniu śmierć.

Co jest główną przyczyną zatruć tlenkiem węgla?

Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych i dymowych. Ich wadliwe działanie może wynikać z:

 • nieszczelności,
 • braku konserwacji, w tym czyszczenia,
 • wad konstrukcyjnych,
 • niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi, w związku z wymianą starych okien i drzwi na nowe.

PRZYPOMINAMY!

Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.06 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz.719), w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

 • cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),
 • dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,
 • co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych.
 • co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.

Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1624) zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

RADZIMY!

Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?

 1. Systematycznie czyść, sprawdzaj szczelność i wykonuj przeglądy techniczne przewodów kominowych.
 2. Użytkuj tylko sprawne techniczne urządzenia, zgodnie z instrukcją producenta.
 3. Nie zasłaniaj i nie przykrywaj urządzeń grzewczych.
 4. Nie zaklejaj i nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych.
 5. W przypadku wymiany okien na nowe, sprawdź poprawność działania wentylacji, nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację.

Nie bagatelizuj objawów takich jak: bóle i zawroty głowy, duszność, senność, osłabienie, przyspieszona czynność serca, mogą one być sygnałem, że ulegamy zatruciu tlenkiem węgla.

W takiej sytuacji natychmiast przewietrz pomieszczenie, w którym się znajdujesz i zasięgnij porady lekarskiej.

Opracowanie: Gabinet Komendanta Głównego, Wydział Prewencji Społecznej KG PSP