Postępowanie w sytuacji kryzysowej Punkty ewakuacyjne Sygnały alarmowe Pierwsza pomoc Ważne telefony

PROGNOZA POGODY DLA WOJ. DOLNOŚLĄSKIEGO

PROGNOZA POGODY DLA WOJ. DOLNOŚLĄSKIEGO

Ważność: od godz. 07:30 dnia 15.10.2021 do godz. 07:30 dnia 16.10.2021
W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Po południu nasuwająca się od
północnego-zachodu regionu strefa przelotnych opadów deszczu.
Temperatura maksymalna od 13°C do 15°C.
Wiatr umiarkowany, w porywach do 55 km/h, południowo-zachodni i południowy.
W nocy początkowo zachmurzenie duże, później większe przejaśnienia i lokalne rozpogodzenia.
W pierwszej połowie nocy miejscami opady deszczu.
Przy rozpogodzeniach możliwe mgły ograniczające widzialność do 300 m.
Temperatura minimalna od 3°C do 5°C. Wiatr przeważnie słaby, zachodni.
Prognoza dla Sudetów i Przedgórza Sudeckiego
W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Przed południem możliwe słabe opady mżawki,
po południu postępująca od zachodu regionu strefa przelotnych opadów deszczu.
Temperatura maksymalna od 12°C do 15°C. Wiatr umiarkowany, miejscami dość silny,
w porywach do 65 km/h, południowo-zachodni i południowy.
W szczytowych partiach Sudetów (powyżej 1200 m n.p.m.) po południu przelotne opady
deszczu lub deszczu ze śniegiem. Temperatura od 1°C do 3°C. Wiatr silny i bardzo silny,
od 45 km/h do 60 km/h, w porywach do 90 km/h, południowo-zachodni i zachodni.
W nocy początkowo zachmurzenie duże, później większe przejaśnienia i lokalne rozpogodzenia.
W pierwszej połowie nocy miejscami opady deszczu.
Miejscami mgła ograniczająca widzialność do 300 m.
Temperatura minimalna od 1°C do 3°C.  Wiatr słaby, zachodni.
W szczytowych partiach Sudetów (powyżej 1200 m n.p.m.) przelotne deszczu ze śniegiem,
przechodzące w śnieg.  Spadek temperatury od 1°C wieczorem, do -2°C rano.
Wiatr początkowo dość silny i silny, od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 65 km/h,
później słabnący do umiarkowanego i dość silnego, północno-zachodni.

Ważność: od godz. 07:30 dnia 16.10.2021 do godz. 07:30 dnia 17.10.2021
W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura maksymalna od 11°C do 13°C.
Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni.
W nocy zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże. Temperatura minimalna od 2°C do 3°C.
Wiatr słaby, zachodni i południowo-zachodni.
Prognoza dla Sudetów i Przedgórza Sudeckiego
W dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Temperatura maksymalna od 9°C do 11°C.
Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni.
W szczytowych partiach Sudetów (powyżej 1200 m n.p.m.) temperatura od -3°C do -1°C.
Wiatr umiarkowany i dość silny, północno-zachodni.
W nocy zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże. Temperatura minimalna od 1°C do 2°C.
Wiatr słaby, zachodni i południowo-zachodni.
W szczytowych partiach Sudetów (powyżej 1200 m n.p.m.) temperatura od -3°C do 0°C.
Wiatr umiarkowany i dość silny, zachodni.

prognozę 159585/2021 opracował synoptyk dyżurny Edyta Socha, dnia 2021-10-15 05:44

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa! Sezon grzewczy 2021-2022

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa! Sezon grzewczy 2021-2022

Slider „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

Sezon grzewczy 2021/2022 – 1 października 2021 – 31 marca 2022

W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym „cichym zabójcą”, gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu.

Kampania jest skierowana do społeczeństwa, m.in. do dzieci i młodzieży oraz do seniorów. Edukacja najmłodszych jest wspaniałą inwestycją w przyszłość, z uwagi na fakt, że najmłodsi w rozmowach z dorosłymi dzielą się zdobytą wiedzą. Kampania składa się z kilku obszarów m.in.: edukacji, informacji i promocji.

Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Celami szczegółowymi są: podniesienie poziomu wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Istotnym jest uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. Ważne jest przypomnienie właścicielom i zarządcom budynków obowiązku okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.

Główne przekazy tegorocznej kampanii 

 • Każdego roku w naszych mieszkaniach i domach powstaje kilkadziesiąt tysięcy pożarów i kilka tysięcy zdarzeń, gdzie dochodzi do emisji tlenku węgla. Nasz dom jest miejscem, w którym każdy z nas czuje się najbezpieczniej. Pomimo tego, to właśnie tam ginie największa liczba osób, a ofiarami pożarów są najczęściej ich sprawcy.
 • Tlenek węgla to bardzo trujący gaz. Nie jest on wyczuwalny przez ludzkie zmysły. Tlenku węgla NIE usłyszysz! NIE zobaczysz! NIE poczujesz!
 • W okresie grzewczym wzrasta ryzyko powstania pożarów i zatruć tlenkiem węgla w budynkach mieszkalnych. Źródłem emisji tlenku węgla są urządzenia grzewcze opalane drewnem, węglem, gazem, olejem opałowym.
 • Co roku, a tym bardziej przed rozpoczęciem sezonu grzewczego należy wykonać obowiązkowe okresowe przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.
 • Państwowa Straż Pożarna rekomenduje instalowanie czujek dymu i tlenku węgla.
 • Państwowa Straż Pożarna przypomina o obowiązku właściwego utrzymania stanu technicznego czujek dymu i tlenku węgla (m.in. wymianę baterii). Osobom starszym strażacy gotowi są pomóc w zamontowaniu danej czujki lub wymianie w nich baterii.
 • Państwowa Straż Pożarna zwraca uwagę na fakt, że czujka tlenku węgla nie zastępuje przeglądu technicznego przewodów wentylacyjnych i kominowych.

Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?

Czad, czyli tlenek węgla powstaje podczas procesu niecałkowitego spalania materiałów palnych. Ma silne własności toksyczne, jest lżejszy od powietrza dlatego też gromadzi się głównie pod sufitem. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest:

 • bezwonny,
 • bezbarwny,
 • pozbawiony smaku.

Czad blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w hemoglobinie (czerwonych krwinkach), powodując przy długotrwałym narażeniu śmierć.

Co jest główną przyczyną zatruć tlenkiem węgla?

Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych i dymowych. Ich wadliwe działanie może wynikać z:

 • nieszczelności,
 • braku konserwacji, w tym czyszczenia,
 • wad konstrukcyjnych,
 • niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi, w związku z wymianą starych okien i drzwi na nowe.

PRZYPOMINAMY!

Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.06 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz.719), w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

 • cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),
 • dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,
 • co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych,
 • co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.

Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1624) zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

RADZIMY!

Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?

 1. Systematycznie czyść, sprawdzaj szczelność i wykonuj przeglądy techniczne przewodów kominowych.
 2. Użytkuj tylko sprawne techniczne urządzenia, zgodnie z instrukcją producenta.
 3. Nie zasłaniaj i nie przykrywaj urządzeń grzewczych.
 4. Nie zaklejaj i nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych.
 5. W przypadku wymiany okien na nowe, sprawdź poprawność działania wentylacji, nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację.

Nie bagatelizuj objawów takich jak: bóle i zawroty głowy, duszność, senność, osłabienie, przyspieszona czynność serca, mogą one być sygnałem, że ulegamy zatruciu tlenkiem węgla.

W takiej sytuacji natychmiast przewietrz pomieszczenie, w którym się znajdujesz i zasięgnij porady lekarskiej.
Poniżej cztery infografiki i dwa wykresy ilustrujące wyżej opisane zagadnienia.

Rys. 1. Czad oszukuje zmysły.

Rys. 1. Czad oszukuje zmysły.

Rys. 2. Te objawy mogą świadczyć o obecności tlenku węgla.

Rys. 2. Te objawy mogą świadczyć o obecności tlenku węgla.

Rys. 3. W Polsce corocznie powstaje ponad 150 000 pożarów, co piąty z nich powstaje w domach.

Rys. 3. W Polsce corocznie powstaje ponad 150 000 pożarów, co piąty z nich powstaje w domach.

Rys. 4. NIGDY NIE GAŚ tłuszczu i oleju WODĄ!

Rys. 4. NIGDY NIE GAŚ tłuszczu i oleju WODĄ!

Wykres Excel

Liczba zdarzeń związanych z tlenkiem węgla, liczba poszkodowanych i ofiar śmiertelnych w sezonach grzewczych 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021.

Wykres Excel

Liczba ofiar śmiertelnych tlenku węgla w sezonach grzewczych 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021.

źródło: https://www.gov.pl/web/kgpsp/czujka-na-strazy-twojego-bezpieczenstwa-sezon-grzewczy-2021-2022?fbclid=IwAR398rck7MmU1KSc4T-RuAH8bdKW-mMzH-wZ-xB-SFBoeJgv25dkS8yG7Yo

ŚREDNIOTERMINOWA PROGNOZA POGODY DLA WOJ. DOLNOŚLĄSKIEGO

ŚREDNIOTERMINOWA PROGNOZA POGODY DLA WOJ. DOLNOŚLĄSKIEGO

Na okres: od godz. 19:30 dnia 13.10.2021 (środa) do godz. 19:30 dnia 18.10.2021 (poniedziałek)

13/14 – 14.10 (środa/czwartek – czwartek)
Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, na obszarze powyżej 1000 m n.p.m. deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura minimalna od 2°C do 4°C.
Temperatura maksymalna od 8°C do 11°C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni.
W szczytowych partiach Sudetów (powyżej 1200 m n.p.m.) przelotne opady śniegu. Temperatura od -4°C do -2°C. Wiatr dość silny i silny, od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 60 km/h, północno-zachodni, powodować będzie zawieje śnieżne.
14/15 – 17.10 (czwartek/piątek – niedziela)
Zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże. Temperatura minimalna od 5°C do 7°C, na obszarze Przedgórza Sudeckiego od 4°C do 5°C. Temperatura maksymalna od 14°C do 16°C, na obszarze Przedgórza Sudeckiego od 13°C do 15°C. Wiatr słaby, z kierunków zachodnich jedynie w sobotę zmienny.
W szczytowych partiach Sudetów (powyżej 1200 m n.p.m.) temperatura od 1°C do 3°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich.
17/18 – 18.10 (niedziela/poniedziałek – poniedziałek)
Zachmurzenie małe. Temperatura minimalna od 4°C do 6°C. Temperatura maksymalna od 14°C do 16°C. Wiatr słaby, południowo-wschodni.
W szczytowych partiach Sudetów (powyżej 1200 m n.p.m.) temperatura od 1°C do 3°C. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni.

prognozę 157855/2021 opracował dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Krzysztof Salanyk, dnia 2021-10-11 12:54

INFORMACJE W ZWIĄZKU WYSTĘPOWANIEM NA TERYTORIUM POLSKI AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ (ASF).

INFORMACJE W ZWIĄZKU WYSTĘPOWANIEM NA TERYTORIUM POLSKI AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ (ASF).

 Obszar objęty ograniczeniami I (restricted zone I) – poprzednio „żółta” teraz NIEBIESKA
Obszar objęty ograniczeniami II (restricted zone II) – poprzednio „czerwona” teraz RÓŻOWA
Obszar objęty ograniczeniami III (restricted zone III) – poprzednio „niebieska” teraz CZERWONA

 1. PODSTAWOWE ZASADY POSTĘPOWANIA W OBSZARZE OBJĘTYM OGRANICZENIAMI I KOLOR NIEBIESKI I OBSZAR OBJĘTY OGRANICZENIAMI II KOLOR RÓZOWY
 2. Ubój świń na potrzeby własne jest dopuszczalny pod warunkiem, że:
 • świnia poddawana ubojowi przebywała w gospodarstwie co najmniej 30 dni,
 • świnia poddana została przedubojowemu badaniu przez lekarza weterynarii,
 • tusza ubitej świni oprócz badania na włośnie poddana została pełnemu badaniu poubojowemu.

Bez spełnienia powyższych warunków ubój świń na potrzeby własne jest niedopuszczalny!

 1. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zgorzelcu przypomina ponadto, że w obszarze objętym ograniczeniami I i II zakazana jest:
 • jakakolwiek sprzedaż świń bez przeprowadzonego w okresie 24 godzin przed sprzedażą badania przez lekarza weterynarii oraz zaopatrzenia świni w wymagane świadectwo zdrowia,
 • jakikolwiek zakup świni nie zaopatrzonej w wymagane świadectwo zdrowia.
 1. INFORMACJA W SPRAWIE ZASAD PRZEMIESZCZANIA ŚWIŃ W ZWIĄZKU WYSTĘPOWANIEM NA TERYTORIUM POLSKI ASF.
 1. W obszarze objętym ograniczeniami I oraz poza ten obszar.
 • w granicach Polski:Przesyłka świń do innych gospodarstw albo do rzeźni musi być zaopatrzona w świadectwo zdrowia, wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii (nie wcześniej niż 24 godziny przed wysyłką).
 • poza granice Polski obowiązują dodatkowe wymagania weterynaryjne dla przemieszczanych świń:
 1. muszą przebywać w gospodarstwie co najmniej 30 dni bezpośrednio przed przemieszczeniem lub od urodzenia,
 2. pochodzą z gospodarstwa, do którego w okresie 30 dni przed przemieszczeniem nie wprowadzono świń pochodzących ze strefy niebieskiej (obszarów zagrożenia), ani czerwonej (obszaru objętego ograniczeniami),
 3. w ciągu 7 dni przed przemieszczeniem zostały poddane badaniu laboratoryjnemu w kierunku ASF z wynikiem ujemnym,
 4. w ciągu 24 godzin przed przemieszczeniem zostały poddane badaniu klinicznemu przez urzędowego lekarza weterynarii i nie wykazywały objawów klinicznych ASF – następnie urzędowy lekarz weterynarii wystawia świadectwo zdrowia.
 • Wywóz świń z obszaru ochronnego do innego państwa Unii Europejskiej musi również uwzględniać wymagania dotyczące choroby Aujeszkyego.
 1. W obszarze objętym ograniczeniami II.
 • przesyłka świń do innych gospodarstw albo do rzeźni możliwa po wystawieniu przez urzędowego lekarza weterynarii świadectwa zdrowia oraz uzyskaniu decyzji powiatowego lekarza weterynarii na przemieszczenie świń,
 • po uzyskaniu tych dokumentów świnie przemieszcza się bezpośrednio do innego gospodarstwa lub rzeźni w obrębie tej strefy,
 • nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem muszą być zbadane przez urzędowego lekarza weterynarii,
 • istnieje możliwość zgromadzenia świń przemieszczanych do rzeźni w miejscu przeznaczonym na skup zwierząt lub przeznaczonym na targ; miejsce to musi znajdować się na obszarze objętym ograniczeniami; takie przemieszczenie jest możliwe po uzyskaniu pozwolenia powiatowego lekarza weterynarii (należy wcześniej złożyć do niego wniosek o wydanie pozwolenia).
 1. Poza obszar objęty ograniczeniami II w granicach Polski:
 • przesyłka musi być zaopatrzona w świadectwo zdrowia,
 • dodatkowe wymagania weterynaryjne dla przemieszczanych świń:
 1. muszą przebywać w gospodarstwie 30 dni bezpośrednio przed przemieszczeniem lub od urodzenia,
 2. pochodzą z gospodarstwa, do którego w okresie 30 dni przed przemieszczeniem nie wprowadzono świń pochodzących z obszarów zagrożenia albo objętego ograniczeniami w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń,
 3. pochodzą z gospodarstwa, do którego w okresie 30 dni przed przemieszczeniem nie wprowadzono świń pochodzących ze strefy niebieskiej (obszarów zagrożenia), ani czerwonej (obszaru objętego ograniczeniami),
 4. zostały poddane badaniu laboratoryjnemu w kierunku ASF z wynikiem ujemnym w ciągu 7 dni przed przemieszczeniem,
 5. nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem zostały poddane badaniu klinicznemu przez urzędowego lekarza weterynarii i nie wykazywały objawów klinicznych ASF – następnie urzędowy lekarz weterynarii wystawia świadectwo zdrowia.Warunki transportu zwierząt.

Środki transportu, którymi są przewożone zwierzęta, po rozładunku muszą być czyszczone
i odkażane najszybciej jak to możliwe, a dokument potwierdzający przeprowadzenie oczyszczenia i odkażania po ostatnim przemieszczeniu zwierząt (albo jego kopia) muszą być przewożone w tym środku transportu i udostępniane na żądanie urzędowego lekarza weterynarii.

 • infolinia GIW ds. zwalczania ASF: 22 623 17 97,
 • Powiatowy Lekarz Weterynarii – tel.: 75-77-52064,
 • LINK DO MAPY Z AKTUALNYMI STREFAMI: wetgiw.gov.pl/asf/mapa/.

III. INFORMACJA W SPRAWIE ZASAD POSTĘPOWANIA Z DZIKAMI W ZWIĄZKU WYSTĘPOWANIEM NA TERYTORIUM POLSKI ASF.

 1. W przypadku znalezienia padłego dzika należy:
 • jeżeli to możliweoznakować miejsce znalezienia zwłok dzika w celu ułatwienia ich znalezienia przez właściwe służby;
 • powstrzymać się od dotykania zwłok dzika i pozostawić je w miejscu znalezienia. Nie należy zbliżać się do miejsca znalezienia zwłok;
 • zgłosić fakt znalezienia padłego dzika do właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii lub najbliższej lecznicy weterynaryjnej, straży miejskiej, miejscowego koła łowieckiego lub powiadomić o tym fakcie starostę, burmistrza, wójta gminy lub Policję.
 1. Każdy dzik padły na terenie całego kraju podlega obowiązkowemu urzędowemu badaniu w kierunku ASF.
 2. Każdy dzik odstrzelony na obszarze ochronnym lub objętym ograniczeniami jest niezwłocznie dostarczany, wraz z wszystkimi częściami ciała, do położonego na tym samym obszarze punktu skupu dziczyzny lub zakładu obróbki dziczyzny lub innego zakładu nadzorowanego przez Inspekcję Weterynaryjną i podlega urzędowemu badaniu laboratoryjnemu w kierunku afrykańskiego pomoru świń oraz obligatoryjnie badaniu w kierunku włośni.
 3. Zakazuje się wysyłania dzików z obszaru ochronnego lub objętego ograniczeniami poza te obszary. Tusze oraz wszystkie części ciała dzików odstrzelonych na ww. obszarach mogą opuścić ww. punkty i zakłady wyłącznie po uzyskaniu ujemnego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku afrykańskiego pomoru świń.

UWAGA!

OBECNIE CAŁY TEREN  POWIATU ZGORZELECKIEGO JEST OBSZAREM OBJĘTYM OGRANICZENIAMI II (RESTRICTED ZONE II)! OBSZAR TEN OZNACZONY JEST KOLOREM RÓŻOWYM!

Najbardziej aktualna mapa z zasięgiem obszarów  można znaleźć pod adresem:  https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

Źródło: PCZK Zgorzelec

Afrykański pomór świń u dzików na terenie powiatu zgorzeleckiego.

W dniu 2021-07-16 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zgorzelcu przesłał do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego wniosek o opublikowanie rozporządzenia w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie powiatu zgorzeleckiego. Jest to związane z pozytywnym wynikiem badań w kierunku ASF w próbkach pobranych od martwego dzika znalezionego w dniu 5 lipca br. w m. Kościelna Wieś 28 (Współrzędna X: 15°10′28″E Współrzędna Y: 51°25′30″N). Pozytywny wynik w kierunku ASF stwierdził w dniu 12 lipca br. ZHW w Katowicach i potwierdził PIW PIB Puławy w dniu 16 lipca.

Źródło: PCZK Zgorzelec