Postępowanie w sytuacji kryzysowej Punkty ewakuacyjne Sygnały alarmowe Pierwsza pomoc Ważne telefony

OSTRZEŻENIE Nr 73 – Silny wiatr/1

OSTRZEŻENIE Nr 73
Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny wiatr/1
Obszar: województwo dolnośląskie powiat zgorzelecki
Ważność: od godz. 00:00 dnia 23.11.2019 do godz. 20:00 dnia 23.11.2019
Przebieg: Przewiduje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 45 km/h, w porywach lokalnie do 80 km/h, z południa.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk: Piotr Mańczak
Godzina i data wydania: godz. 13:09 dnia 22.11.2019
Wiadomość SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 dolnośląskie/zgorzelecki od 00:00/23.11 do 20:00/23.11.2019 prędkość do 45 km/h, porywy do 80 km/h, S.

PROGNOZA POGODY DLA WOJ. DOLNOŚLĄSKIEGO

PROGNOZA POGODY DLA WOJ. DOLNOŚLĄSKIEGO

ważność: od godz. 07:30 dnia 22.11.2019 do godz. 07:30 dnia 23.11.2019

 W dzień zachmurzenie duże. Miejscami możliwe słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 11°C do 13°C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, południowo-wschodni.
W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura minimalna od 4°C do 7°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowo-wschodni.

Prognoza dla Sudetów i Przedgórza Sudeckiego
W dzień zachmurzenie duże z lokalnymi większymi przejaśnieniami. Możliwe słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 9°C do 12°C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami w porywach do 55 km/h, południowo-wschodni. W szczytowych partiach Sudetów (powyżej 1200 m n.p.m.) możliwe słabe opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura od 0°C do 3°C. Wiatr od 60 km/h do 75 km/h, w porywach do 90 km/h, z kierunków południowych.
W nocy zachmurzenie duże z rozpogodzeniami. Lokalnie słabe opady deszczu. Temperatura minimalna od 2°C do 4°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowo-wschodni. W szczytowych partiach Sudetów (powyżej 1200 m n.p.m.) lokalnie słabe opady śniegu. Temperatura od 0°C do 2°C. Wiatr od 60 km/h do 75 km/h, w porywach do 90 km/h, z kierunków południowych.

ważność: od godz. 07:30 dnia 23.11.2019 do godz. 07:30 dnia 24.11.2019 

W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna od 9°C do 12°C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, południowo-wschodni. W nocy zachmurzenie umiarkowane. Temperatura minimalna od 4°C do 6°C. Wiatr umiarkowany, miejscami porywisty, południowo-wschodni.

Prognoza dla Sudetów i Przedgórza Sudeckiego
W dzień zachmurzenie umiarkowane. Temperatura maksymalna od 7°C do 9°C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, południowo-wschodni. W szczytowych partiach Sudetów (powyżej 1200 m n.p.m.) temperatura od 1°C do 3°C. Wiatr od 60 km/h do 75 km/h, w porywach do 100 km/h, z kierunków południowych.
W nocy zachmurzenie umiarkowane. Temperatura minimalna od 2°C do 4°C. Wiatr umiarkowany, miejscami porywisty, południowo-wschodni. W szczytowych partiach Sudetów (powyżej 1200 m n.p.m.) temperatura od 1°C do 3°C. Wiatr od 50 km/h do 65 km/h, w porywach do 80 km/h, z kierunków południowych.

prognoza nr 35068/2019 opracował synoptyk dyżurny IMGW-PIB Michał Mercik, dnia 2019-11-22 05:44

ŚREDNIOTERMINOWA PROGNOZA POGODY DLA WOJ. DOLNOŚLĄSKIEGO

ŚREDNIOTERMINOWA PROGNOZA POGODY DLA WOJ. DOLNOŚLĄSKIEGO. 

Na okres: od godz. 19:30 dnia 23.11.2019 (sobota) do godz. 19:30 dnia 28.11.2019 (czwartek)

 23/24 – 25.11 (sobota/niedziela – poniedziałek)

Zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura minimalna od 4°C do 7°C. Temperatura maksymalna od 7°C do 10°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

W szczytowych partiach Sudetów (powyżej 1000 m n.p.m.) temperatura od od 0°C do 4°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami dość silny do 30 km/h, w porywach do 50 km/h,

z kierunków zmieniających się.

 25/26 – 27.11 (poniedziałek/wtorek – środa)

Zachmurzenie duże i całkowite. Opady deszczu. Temperatura minimalna od 3°C do 5°C. Temperatura maksymalna od 6°C do 9°C. Wiatr umiarkowany, południowo-zachodni.

W szczytowych partiach Sudetów (powyżej 1000 m n.p.m.) temperatura od 0°C do 3°C. Wiatr umiarkowany i dość silny od 25 km/h do 40 km/h, w porywach do 50 km/h, zachodni.

 27/28 – 28.11 (środa/czwartek – czwartek)

Zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami. Opady deszczu. Temperatura minimalna od 6°C do 8°C. Temperatura maksymalna od 10°C do 12°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, okresami

porywisty, południowo-zachodni.

W szczytowych partiach Sudetów (powyżej 1000 m n.p.m.) temperatura od 3°C do 5°C. Wiatr silny i bardzo silny od 45 km/h do 60 km/h, w porywach do 90 km/h, zachodni.

prognozę 33227/2019 opracował synoptyk dyżurny Barbara Wrzesińska, dnia 2019-11-21 13:40

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa! Sezon grzewczy 2019-2020

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa! Sezon grzewczy 2019-2020

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”,  to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

Sezon grzewczy 2019-2020

W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym „cichym zabójcą”, gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu.

Kampania jest skierowana do społeczeństwa, m.in. do dzieci i młodzieży oraz do seniorów. Edukacja najmłodszych jest wspaniałą inwestycją w przyszłość, z uwagi na fakt, że najmłodsi w rozmowach z dorosłymi dzielą się zdobytą wiedzą. Kampania składa się z kilku obszarów m.in.: edukacji, informacji i promocji.

Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Celami szczegółowymi są: podniesienie poziomu wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Istotnym jest uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. Ważne jest przypomnienie właścicielom i zarządcom budynków obowiązku okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.

Główne przekazy tegorocznej kampanii

 • Każdego roku w naszych mieszkaniach i domach powstaje kilkadziesiąt tysięcy pożarów i kilka tysięcy zdarzeń, gdzie dochodzi do emisji tlenku węgla. Nasz dom jest miejscem, w którym każdy z nas czuje się najbezpieczniej. Pomimo tego, to właśnie tam ginie największa liczba osób, a ofiarami pożarów są najczęściej ich sprawcy.
 • Tlenek węgla to bardzo trujący gaz. Nie jest on wyczuwalny przez ludzkie zmysły. Tlenku węgla NIE usłyszysz! NIE zobaczysz! NIE poczujesz!
 • W okresie grzewczym wzrasta ryzyko powstania pożarów i zatruć tlenkiem węgla w budynkach mieszkalnych. Źródłem emisji tlenku węgla są urządzenia grzewcze opalane drewnem, węglem, gazem, olejem opałowym.
 • Co roku, a tym bardziej przed rozpoczęciem sezonu grzewczego należy wykonać obowiązkowe okresowe przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.
 • Państwowa Straż Pożarna rekomenduje instalowanie czujek dymu i tlenku węgla.
 • Państwowa Straż Pożarna przypomina o obowiązku właściwego utrzymania stanu technicznego czujek dymu i tlenku węgla (m.in. wymianę baterii). Osobom starszym strażacy gotowi są pomóc w zamontowaniu danej czujki lub wymianie w nich baterii.
 • Państwowa Straż Pożarna zwraca uwagę na fakt, że czujka tlenku węgla nie zastępuje przeglądu technicznego przewodów wentylacyjnych i kominowych.

Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?

Czad, czyli tlenek węgla powstaje podczas procesu niecałkowitego spalania materiałów palnych. Ma silne własności toksyczne, jest lżejszy od powietrza dlatego też gromadzi się głównie pod sufitem. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest:

 • bezwonny,
 • bezbarwny,
 • pozbawiony smaku.

Czad blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w hemoglobinie (czerwonych krwinkach), powodując przy długotrwałym narażeniu śmierć.

Co jest główną przyczyną zatruć tlenkiem węgla?

Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych i dymowych. Ich wadliwe działanie może wynikać z:

 • nieszczelności,
 • braku konserwacji, w tym czyszczenia,
 • wad konstrukcyjnych,
 • niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi, w związku z wymianą starych okien i drzwi na nowe.

PRZYPOMINAMY!

Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.06 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz.719), w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

 • cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),
 • dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,
 • co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych.
 • co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.

Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1624) zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

RADZIMY!

Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?

 1. Systematycznie czyść, sprawdzaj szczelność i wykonuj przeglądy techniczne przewodów kominowych.
 2. Użytkuj tylko sprawne techniczne urządzenia, zgodnie z instrukcją producenta.
 3. Nie zasłaniaj i nie przykrywaj urządzeń grzewczych.
 4. Nie zaklejaj i nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych.
 5. W przypadku wymiany okien na nowe, sprawdź poprawność działania wentylacji, nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację.

Nie bagatelizuj objawów takich jak: bóle i zawroty głowy, duszność, senność, osłabienie, przyspieszona czynność serca, mogą one być sygnałem, że ulegamy zatruciu tlenkiem węgla.

W takiej sytuacji natychmiast przewietrz pomieszczenie, w którym się znajdujesz i zasięgnij porady lekarskiej.

Opracowanie: Gabinet Komendanta Głównego, Wydział Prewencji Społecznej KG PSP