Postępowanie w sytuacji kryzysowej Punkty ewakuacyjne Sygnały alarmowe Pierwsza pomoc Ważne telefony

ŚREDNIOTERMINOWA PROGNOZA POGODY DLA WOJ. DOLNOŚLĄSKIEGO

PROGNOZA POGODY DLA WOJ. DOLNOŚLĄSKIEGO

PROGNOZA POGODY DLA WOJ. DOLNOŚLĄSKIEGO

Ważność: od godz. 07:30 dnia 30.07.2021 do godz. 07:30 dnia 31.07.2021

W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 26°C do 28°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, zachodni. Pod wieczór wiatr słaby i zmienny.
W nocy zachmurzenie małe, w drugiej połowie nocy wzrastające do umiarkowanego i dużego. Nad ranem na zachodzie możliwe słabe opady deszczu. Temperatura minimalna od 15°C do 17°C. Wiatr słaby, z kierunków południowych.

Prognoza dla Sudetów i Przedgórza Sudeckiego
W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 24°C do 27°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, zachodni. Pod wieczór wiatr słaby i zmienny.
W szczytowych partiach Sudetów (powyżej 1200 m n.p.m.) wzrost temperatury od 9°C rano do 14°C po południu. Wiatr dość silny i silny, od 30 km/h do 40 km/h w porywach do 65 km/h,
południowo-zachodni.
W nocy zachmurzenie początkowo małe, po północy wzrastające do umiarkowanego i dużego. Nad ranem gdzieniegdzie przelotne opady deszczu i możliwe burze. Temperatura minimalna od 14°C do 17°C. Wiatr słaby, z kierunków południowych. W czasie burz wiatr porywisty.
W szczytowych partiach Sudetów (powyżej 1200 m n.p.m.) nad ranem miejscami przelotne opady deszczu i możliwe burze. Temperatura od 11°C do 14°C. Wiatr dość silny i silny, od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 65 km/h, południowo-zachodni i zachodni.

Ważność: od godz. 07:30 dnia 31.07.2021 do godz. 07:30 dnia 01.08.2021

W dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Miejscami na wschodzie regionu przelotne opady deszczu i możliwe burze. Temperatura maksymalna od 25°C do 27°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, początkowo południowo-zachodni, później zachodni. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 65 km/h.
W nocy zachmurzenie początkowo małe, później wzrastające do umiarkowanego i dużego. Temperatura minimalna od 13°C do 15°C. Wiatr słaby, zachodni.

Prognoza dla Sudetów i Przedgórza Sudeckiego
W dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Na wschodzie regionu przelotne opady deszczu i możliwe burze. Temperatura maksymalna od 22°C do 25°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, początkowo południowo-zachodni, później zachodni. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 65 km/h.
W szczytowych partiach Sudetów (powyżej 1200 m n.p.m.) we wschodniej części przelotne opady deszczu i możliwe burze. Temperatura od 11°C do 13°C. Wiatr dość silny i silny, od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 60 km/h, w czasie burz do 70 km/h, południowo-zachodni i zachodni.
W nocy zachmurzenie początkowo małe, później wzrastające do umiarkowanego i dużego, aż do wystąpienia nad ranem opadów deszczu. Temperatura minimalna od 13°C do 15°C. Wiatr słaby,
przeważnie zachodni.
W szczytowych partiach Sudetów (powyżej 1200 m n.p.m.) nad ranem opady deszczu. Temperatura od 9°C do 11°C. Wiatr początkowo dość silny, później słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.

prognozę 120148/2021 opracował synoptyk dyżurny Janusz Zieliński, dnia 2021-07-30 06:11

Komunikat

Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z zarządzeniem nr 274 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wczesnego ostrzegania na terenie województwa dolnośląskiego, w dniu 1 sierpnia 2021 r. o godz. 17:00 zostanie wyemitowany sygnał akustyczny „ogłoszenie alarmu”, z wykorzystaniem syren alarmowych.

Wyemitowanie sygnału akustycznego w czasie trwania treningu będzie jednocześnie upamiętniało 77 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

Informacje z IMGW oraz z Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Szanowni Państwo,

w związku z licznymi zapytaniami obywateli o stopień zagrożenia dla Polski po wybuchu w fabryce w Leverkusen, uprzejmie przesyłam do wiadomości informacje z IMGW oraz z Ministerstwa Klimatu i Środowiska, które potwierdzają brak zagrożenia.

Informacja z MKiŚ:

„W związku z wybuchem w dniu 27. 07. 2021 r. o godz. 10. na terenie Chempark w Leverkusen (Niemcy) i prognozowanym przez IMGW-PIB dotarciem smugi zanieczyszczeń do granic Polski w dniu 28 lipca w godzinach porannych (7.00-9.00.) uprzejmie informuję, iż na stacjach pomiarów jakości powietrza prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska nie odnotowano podwyższonych stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 w godzinach porannych (7.00.-9.00.) w dniu 28.07.2021 r. Wyjątkiem jest stacja pomiarowa w Gdańsku, na ul. Powstańców Warszawskich, gdzie o godz. 8.00 odnotowano stężenie pyłu zawieszonego PM10 wynoszące 145 µg/m3, jednakże wysokie stężenia pyłu PM10 na tej stacji,  nie są związane z wybuchem i występowały również w dniach poprzedzających wybuch w Niemczech. Sytuacja może ulec zmianie, w zależności od przesuwającej się smugi zanieczyszczeń i występujących warunków meteorologicznych. Bieżące dane pomiarowe jakości powietrza dostępne są na portalu „Jakość powietrza” http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current oraz w aplikacji na urządzenia mobilne „Jakość powietrza w Polsce”.

Źródło: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

INFORMACJE W ZWIĄZKU WYSTĘPOWANIEM NA TERYTORIUM POLSKI AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ (ASF).

INFORMACJE W ZWIĄZKU WYSTĘPOWANIEM NA TERYTORIUM POLSKI AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ (ASF).

 Obszar objęty ograniczeniami I (restricted zone I) – poprzednio „żółta” teraz NIEBIESKA
Obszar objęty ograniczeniami II (restricted zone II) – poprzednio „czerwona” teraz RÓŻOWA
Obszar objęty ograniczeniami III (restricted zone III) – poprzednio „niebieska” teraz CZERWONA

 1. PODSTAWOWE ZASADY POSTĘPOWANIA W OBSZARZE OBJĘTYM OGRANICZENIAMI I KOLOR NIEBIESKI I OBSZAR OBJĘTY OGRANICZENIAMI II KOLOR RÓZOWY
 2. Ubój świń na potrzeby własne jest dopuszczalny pod warunkiem, że:
 • świnia poddawana ubojowi przebywała w gospodarstwie co najmniej 30 dni,
 • świnia poddana została przedubojowemu badaniu przez lekarza weterynarii,
 • tusza ubitej świni oprócz badania na włośnie poddana została pełnemu badaniu poubojowemu.

Bez spełnienia powyższych warunków ubój świń na potrzeby własne jest niedopuszczalny!

 1. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zgorzelcu przypomina ponadto, że w obszarze objętym ograniczeniami I i II zakazana jest:
 • jakakolwiek sprzedaż świń bez przeprowadzonego w okresie 24 godzin przed sprzedażą badania przez lekarza weterynarii oraz zaopatrzenia świni w wymagane świadectwo zdrowia,
 • jakikolwiek zakup świni nie zaopatrzonej w wymagane świadectwo zdrowia.
 1. INFORMACJA W SPRAWIE ZASAD PRZEMIESZCZANIA ŚWIŃ W ZWIĄZKU WYSTĘPOWANIEM NA TERYTORIUM POLSKI ASF.
 1. W obszarze objętym ograniczeniami I oraz poza ten obszar.
 • w granicach Polski:Przesyłka świń do innych gospodarstw albo do rzeźni musi być zaopatrzona w świadectwo zdrowia, wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii (nie wcześniej niż 24 godziny przed wysyłką).
 • poza granice Polski obowiązują dodatkowe wymagania weterynaryjne dla przemieszczanych świń:
 1. muszą przebywać w gospodarstwie co najmniej 30 dni bezpośrednio przed przemieszczeniem lub od urodzenia,
 2. pochodzą z gospodarstwa, do którego w okresie 30 dni przed przemieszczeniem nie wprowadzono świń pochodzących ze strefy niebieskiej (obszarów zagrożenia), ani czerwonej (obszaru objętego ograniczeniami),
 3. w ciągu 7 dni przed przemieszczeniem zostały poddane badaniu laboratoryjnemu w kierunku ASF z wynikiem ujemnym,
 4. w ciągu 24 godzin przed przemieszczeniem zostały poddane badaniu klinicznemu przez urzędowego lekarza weterynarii i nie wykazywały objawów klinicznych ASF – następnie urzędowy lekarz weterynarii wystawia świadectwo zdrowia.
 • Wywóz świń z obszaru ochronnego do innego państwa Unii Europejskiej musi również uwzględniać wymagania dotyczące choroby Aujeszkyego.
 1. W obszarze objętym ograniczeniami II.
 • przesyłka świń do innych gospodarstw albo do rzeźni możliwa po wystawieniu przez urzędowego lekarza weterynarii świadectwa zdrowia oraz uzyskaniu decyzji powiatowego lekarza weterynarii na przemieszczenie świń,
 • po uzyskaniu tych dokumentów świnie przemieszcza się bezpośrednio do innego gospodarstwa lub rzeźni w obrębie tej strefy,
 • nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem muszą być zbadane przez urzędowego lekarza weterynarii,
 • istnieje możliwość zgromadzenia świń przemieszczanych do rzeźni w miejscu przeznaczonym na skup zwierząt lub przeznaczonym na targ; miejsce to musi znajdować się na obszarze objętym ograniczeniami; takie przemieszczenie jest możliwe po uzyskaniu pozwolenia powiatowego lekarza weterynarii (należy wcześniej złożyć do niego wniosek o wydanie pozwolenia).
 1. Poza obszar objęty ograniczeniami II w granicach Polski:
 • przesyłka musi być zaopatrzona w świadectwo zdrowia,
 • dodatkowe wymagania weterynaryjne dla przemieszczanych świń:
 1. muszą przebywać w gospodarstwie 30 dni bezpośrednio przed przemieszczeniem lub od urodzenia,
 2. pochodzą z gospodarstwa, do którego w okresie 30 dni przed przemieszczeniem nie wprowadzono świń pochodzących z obszarów zagrożenia albo objętego ograniczeniami w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń,
 3. pochodzą z gospodarstwa, do którego w okresie 30 dni przed przemieszczeniem nie wprowadzono świń pochodzących ze strefy niebieskiej (obszarów zagrożenia), ani czerwonej (obszaru objętego ograniczeniami),
 4. zostały poddane badaniu laboratoryjnemu w kierunku ASF z wynikiem ujemnym w ciągu 7 dni przed przemieszczeniem,
 5. nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem zostały poddane badaniu klinicznemu przez urzędowego lekarza weterynarii i nie wykazywały objawów klinicznych ASF – następnie urzędowy lekarz weterynarii wystawia świadectwo zdrowia.Warunki transportu zwierząt.

Środki transportu, którymi są przewożone zwierzęta, po rozładunku muszą być czyszczone
i odkażane najszybciej jak to możliwe, a dokument potwierdzający przeprowadzenie oczyszczenia i odkażania po ostatnim przemieszczeniu zwierząt (albo jego kopia) muszą być przewożone w tym środku transportu i udostępniane na żądanie urzędowego lekarza weterynarii.

 • infolinia GIW ds. zwalczania ASF: 22 623 17 97,
 • Powiatowy Lekarz Weterynarii – tel.: 75-77-52064,
 • LINK DO MAPY Z AKTUALNYMI STREFAMI: wetgiw.gov.pl/asf/mapa/.

III. INFORMACJA W SPRAWIE ZASAD POSTĘPOWANIA Z DZIKAMI W ZWIĄZKU WYSTĘPOWANIEM NA TERYTORIUM POLSKI ASF.

 1. W przypadku znalezienia padłego dzika należy:
 • jeżeli to możliweoznakować miejsce znalezienia zwłok dzika w celu ułatwienia ich znalezienia przez właściwe służby;
 • powstrzymać się od dotykania zwłok dzika i pozostawić je w miejscu znalezienia. Nie należy zbliżać się do miejsca znalezienia zwłok;
 • zgłosić fakt znalezienia padłego dzika do właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii lub najbliższej lecznicy weterynaryjnej, straży miejskiej, miejscowego koła łowieckiego lub powiadomić o tym fakcie starostę, burmistrza, wójta gminy lub Policję.
 1. Każdy dzik padły na terenie całego kraju podlega obowiązkowemu urzędowemu badaniu w kierunku ASF.
 2. Każdy dzik odstrzelony na obszarze ochronnym lub objętym ograniczeniami jest niezwłocznie dostarczany, wraz z wszystkimi częściami ciała, do położonego na tym samym obszarze punktu skupu dziczyzny lub zakładu obróbki dziczyzny lub innego zakładu nadzorowanego przez Inspekcję Weterynaryjną i podlega urzędowemu badaniu laboratoryjnemu w kierunku afrykańskiego pomoru świń oraz obligatoryjnie badaniu w kierunku włośni.
 3. Zakazuje się wysyłania dzików z obszaru ochronnego lub objętego ograniczeniami poza te obszary. Tusze oraz wszystkie części ciała dzików odstrzelonych na ww. obszarach mogą opuścić ww. punkty i zakłady wyłącznie po uzyskaniu ujemnego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku afrykańskiego pomoru świń.

UWAGA!

OBECNIE CAŁY TEREN  POWIATU ZGORZELECKIEGO JEST OBSZAREM OBJĘTYM OGRANICZENIAMI II (RESTRICTED ZONE II)! OBSZAR TEN OZNACZONY JEST KOLOREM RÓŻOWYM!

Najbardziej aktualna mapa z zasięgiem obszarów  można znaleźć pod adresem:  https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

Źródło: PCZK Zgorzelec

Afrykański pomór świń u dzików na terenie powiatu zgorzeleckiego.

W dniu 2021-07-16 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zgorzelcu przesłał do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego wniosek o opublikowanie rozporządzenia w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie powiatu zgorzeleckiego. Jest to związane z pozytywnym wynikiem badań w kierunku ASF w próbkach pobranych od martwego dzika znalezionego w dniu 5 lipca br. w m. Kościelna Wieś 28 (Współrzędna X: 15°10′28″E Współrzędna Y: 51°25′30″N). Pozytywny wynik w kierunku ASF stwierdził w dniu 12 lipca br. ZHW w Katowicach i potwierdził PIW PIB Puławy w dniu 16 lipca.

Źródło: PCZK Zgorzelec

Przebywasz na kwarantannie? Pobierz aplikację KWARANTANNA DOMOWA!

Kwarantanna domowa – to aplikacja, która ułatwia i usprawnia przeprowadzenie obowiązkowej kwarantanny w warunkach domowych. Program umożliwia potwierdzenie miejsca odbywania kwarantanny, podstawową ocenę stanu zdrowia (nie jest to porada medyczna) oraz modyfikację podstawowych danych. Ułatwia też kontakt z pracownikiem socjalnym lub z psychologiem.

Korzystając z aplikacji wspierasz służby oraz instytucje powołane do niesienia pomocy w sytuacji zagrożenia epidemicznego, odciążając je od ścisłego monitorowania realizacji kwarantanny.

Szczegóły: https://www.gov.pl/web/koronawirus/kwarantanna-domowa