Postępowanie w sytuacji kryzysowej Punkty ewakuacyjne Sygnały alarmowe Pierwsza pomoc Ważne telefony

Ostrzeżenie hydrologiczne nr 88

Ostrzeżenie hydrologiczne nr 88

Data i godzina wydania: 05.08.2022 – godz. 19:06
Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział‚ Prognoz i Opracowań Hydrologicznych we Wrocławiu

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody
Stopień: 1

Ważność: od godz. 22:00 dnia 05.08.2022 do godz. 07:00 dnia 06.08.2022

Obszar: zlewnie dopływów środkowej Odry (dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie)
Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanów wody. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych (szczególnie w Świebodzicach na Pełcznicy)

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75%
Uwagi: Informacja wydana w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).

Dyżurny synoptyk hydrolog: Wioleta Aniśkiewicz