Postępowanie w sytuacji kryzysowej Punkty ewakuacyjne Sygnały alarmowe Pierwsza pomoc Ważne telefony

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 141 – gwałtowne wzrosty stanów wody

Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych we Wrocławiu

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 141

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody
Stopień: 1

Ważność: od godz. 12:49 dnia 10.07.2024 do godz. 03:00 dnia 11.07.2024

Obszar: Zdoniowski Potok, Kaczawa górna do Dunina, Kaczawa od Dunina (bez górnej Skorej) do ujścia, Skora (górna), Odra od Ścinawy do Głogowa, Barycz bez Orli i Polskiego Rowu, Polski Rów, Odra od Głogowa do ujścia Bobru, Odra od ujścia Bobru do Białej Góry, Odra od Białej Góry do Słubic, Bóbr od Zb. Bukówka do Zb. Pilchowice, Bóbr do Zb. Pilchowice, Bóbr od Zb. Pilchowice do Bobrzycy, Bóbr od Bobrzycy do ujścia (bez Kwisy i Czernej Wielkiej), Kwisa górna do Zb. Leśna, Kwisa od Zb. Leśna do Nowogrodźca, Czerna Wielka, Ostrożnica, Izera, Nysa Łużycka od granicy RP do Zgorzelca, Nysa Łużycka do Zgorzelca, Nysa Łużycka od Zgorzelca do ujścia (dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie)

Przebieg: Na obszarach z prognozowanymi ulewnymi lub nawalnymi opadami deszczu, możliwe są gwałtowne wzrosty stanów wody, szczególnie w zlewniach małych, w tym górskich, podgórskich lub zurbanizowanych. W małych zlewniach monitorowanych przez sieć pomiarowo-obserwacyjną państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej, wzrosty stanów wody mogą przekraczać stany ostrzegawcze, a nawet alarmowe. W przypadku bardzo dużego natężenia deszczu i wysokiej sumy opadu, przekroczenia stanów alarmowych, choć przeważnie krótkotrwałe, mogą być znaczne.