Postępowanie w sytuacji kryzysowej Punkty ewakuacyjne Sygnały alarmowe Pierwsza pomoc Ważne telefony

OSTRZEŻENIE Nr 70 – Gęsta mgła/1