Postępowanie w sytuacji kryzysowej Punkty ewakuacyjne Sygnały alarmowe Pierwsza pomoc Ważne telefony

INFORMACJE W ZWIĄZKU WYSTĘPOWANIEM NA TERYTORIUM POLSKI AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ (ASF).

INFORMACJE W ZWIĄZKU WYSTĘPOWANIEM NA TERYTORIUM POLSKI AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ (ASF).

 Obszar objęty ograniczeniami I (restricted zone I) – poprzednio „żółta” teraz NIEBIESKA
Obszar objęty ograniczeniami II (restricted zone II) – poprzednio „czerwona” teraz RÓŻOWA
Obszar objęty ograniczeniami III (restricted zone III) – poprzednio „niebieska” teraz CZERWONA

 1. PODSTAWOWE ZASADY POSTĘPOWANIA W OBSZARZE OBJĘTYM OGRANICZENIAMI I KOLOR NIEBIESKI I OBSZAR OBJĘTY OGRANICZENIAMI II KOLOR RÓZOWY
 2. Ubój świń na potrzeby własne jest dopuszczalny pod warunkiem, że:
 • świnia poddawana ubojowi przebywała w gospodarstwie co najmniej 30 dni,
 • świnia poddana została przedubojowemu badaniu przez lekarza weterynarii,
 • tusza ubitej świni oprócz badania na włośnie poddana została pełnemu badaniu poubojowemu.

Bez spełnienia powyższych warunków ubój świń na potrzeby własne jest niedopuszczalny!

 1. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zgorzelcu przypomina ponadto, że w obszarze objętym ograniczeniami I i II zakazana jest:
 • jakakolwiek sprzedaż świń bez przeprowadzonego w okresie 24 godzin przed sprzedażą badania przez lekarza weterynarii oraz zaopatrzenia świni w wymagane świadectwo zdrowia,
 • jakikolwiek zakup świni nie zaopatrzonej w wymagane świadectwo zdrowia.
 1. INFORMACJA W SPRAWIE ZASAD PRZEMIESZCZANIA ŚWIŃ W ZWIĄZKU WYSTĘPOWANIEM NA TERYTORIUM POLSKI ASF.
 1. W obszarze objętym ograniczeniami I oraz poza ten obszar.
 • w granicach Polski:Przesyłka świń do innych gospodarstw albo do rzeźni musi być zaopatrzona w świadectwo zdrowia, wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii (nie wcześniej niż 24 godziny przed wysyłką).
 • poza granice Polski obowiązują dodatkowe wymagania weterynaryjne dla przemieszczanych świń:
 1. muszą przebywać w gospodarstwie co najmniej 30 dni bezpośrednio przed przemieszczeniem lub od urodzenia,
 2. pochodzą z gospodarstwa, do którego w okresie 30 dni przed przemieszczeniem nie wprowadzono świń pochodzących ze strefy niebieskiej (obszarów zagrożenia), ani czerwonej (obszaru objętego ograniczeniami),
 3. w ciągu 7 dni przed przemieszczeniem zostały poddane badaniu laboratoryjnemu w kierunku ASF z wynikiem ujemnym,
 4. w ciągu 24 godzin przed przemieszczeniem zostały poddane badaniu klinicznemu przez urzędowego lekarza weterynarii i nie wykazywały objawów klinicznych ASF – następnie urzędowy lekarz weterynarii wystawia świadectwo zdrowia.
 • Wywóz świń z obszaru ochronnego do innego państwa Unii Europejskiej musi również uwzględniać wymagania dotyczące choroby Aujeszkyego.
 1. W obszarze objętym ograniczeniami II.
 • przesyłka świń do innych gospodarstw albo do rzeźni możliwa po wystawieniu przez urzędowego lekarza weterynarii świadectwa zdrowia oraz uzyskaniu decyzji powiatowego lekarza weterynarii na przemieszczenie świń,
 • po uzyskaniu tych dokumentów świnie przemieszcza się bezpośrednio do innego gospodarstwa lub rzeźni w obrębie tej strefy,
 • nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem muszą być zbadane przez urzędowego lekarza weterynarii,
 • istnieje możliwość zgromadzenia świń przemieszczanych do rzeźni w miejscu przeznaczonym na skup zwierząt lub przeznaczonym na targ; miejsce to musi znajdować się na obszarze objętym ograniczeniami; takie przemieszczenie jest możliwe po uzyskaniu pozwolenia powiatowego lekarza weterynarii (należy wcześniej złożyć do niego wniosek o wydanie pozwolenia).
 1. Poza obszar objęty ograniczeniami II w granicach Polski:
 • przesyłka musi być zaopatrzona w świadectwo zdrowia,
 • dodatkowe wymagania weterynaryjne dla przemieszczanych świń:
 1. muszą przebywać w gospodarstwie 30 dni bezpośrednio przed przemieszczeniem lub od urodzenia,
 2. pochodzą z gospodarstwa, do którego w okresie 30 dni przed przemieszczeniem nie wprowadzono świń pochodzących z obszarów zagrożenia albo objętego ograniczeniami w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń,
 3. pochodzą z gospodarstwa, do którego w okresie 30 dni przed przemieszczeniem nie wprowadzono świń pochodzących ze strefy niebieskiej (obszarów zagrożenia), ani czerwonej (obszaru objętego ograniczeniami),
 4. zostały poddane badaniu laboratoryjnemu w kierunku ASF z wynikiem ujemnym w ciągu 7 dni przed przemieszczeniem,
 5. nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem zostały poddane badaniu klinicznemu przez urzędowego lekarza weterynarii i nie wykazywały objawów klinicznych ASF – następnie urzędowy lekarz weterynarii wystawia świadectwo zdrowia.Warunki transportu zwierząt.

Środki transportu, którymi są przewożone zwierzęta, po rozładunku muszą być czyszczone
i odkażane najszybciej jak to możliwe, a dokument potwierdzający przeprowadzenie oczyszczenia i odkażania po ostatnim przemieszczeniu zwierząt (albo jego kopia) muszą być przewożone w tym środku transportu i udostępniane na żądanie urzędowego lekarza weterynarii.

 • infolinia GIW ds. zwalczania ASF: 22 623 17 97,
 • Powiatowy Lekarz Weterynarii – tel.: 75-77-52064,
 • LINK DO MAPY Z AKTUALNYMI STREFAMI: wetgiw.gov.pl/asf/mapa/.

III. INFORMACJA W SPRAWIE ZASAD POSTĘPOWANIA Z DZIKAMI W ZWIĄZKU WYSTĘPOWANIEM NA TERYTORIUM POLSKI ASF.

 1. W przypadku znalezienia padłego dzika należy:
 • jeżeli to możliweoznakować miejsce znalezienia zwłok dzika w celu ułatwienia ich znalezienia przez właściwe służby;
 • powstrzymać się od dotykania zwłok dzika i pozostawić je w miejscu znalezienia. Nie należy zbliżać się do miejsca znalezienia zwłok;
 • zgłosić fakt znalezienia padłego dzika do właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii lub najbliższej lecznicy weterynaryjnej, straży miejskiej, miejscowego koła łowieckiego lub powiadomić o tym fakcie starostę, burmistrza, wójta gminy lub Policję.
 1. Każdy dzik padły na terenie całego kraju podlega obowiązkowemu urzędowemu badaniu w kierunku ASF.
 2. Każdy dzik odstrzelony na obszarze ochronnym lub objętym ograniczeniami jest niezwłocznie dostarczany, wraz z wszystkimi częściami ciała, do położonego na tym samym obszarze punktu skupu dziczyzny lub zakładu obróbki dziczyzny lub innego zakładu nadzorowanego przez Inspekcję Weterynaryjną i podlega urzędowemu badaniu laboratoryjnemu w kierunku afrykańskiego pomoru świń oraz obligatoryjnie badaniu w kierunku włośni.
 3. Zakazuje się wysyłania dzików z obszaru ochronnego lub objętego ograniczeniami poza te obszary. Tusze oraz wszystkie części ciała dzików odstrzelonych na ww. obszarach mogą opuścić ww. punkty i zakłady wyłącznie po uzyskaniu ujemnego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku afrykańskiego pomoru świń.

UWAGA!

OBECNIE CAŁY TEREN  POWIATU ZGORZELECKIEGO JEST OBSZAREM OBJĘTYM OGRANICZENIAMI II (RESTRICTED ZONE II)! OBSZAR TEN OZNACZONY JEST KOLOREM RÓŻOWYM!

Najbardziej aktualna mapa z zasięgiem obszarów  można znaleźć pod adresem:  https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

Źródło: PCZK Zgorzelec