Postępowanie w sytuacji kryzysowej Punkty ewakuacyjne Sygnały alarmowe Pierwsza pomoc Ważne telefony

Ostrzeżenie hydrologiczne

Data i godzina wydania: 15.05.2019 – godz. 13:50
Nazwa biura prognoz hydrologicznych: BPH IMGW-PIB Wrocław Obszar Wrocław

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:11
Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych
Stopień zagrożenia: 2

Ważność: od godz. 15:00 dnia 15.05.2019 do godz. 09:00 dnia 16.05.2019
Obszar: zlewnie dopływów środkowej Odry (dolnośląskie)

Przebieg: W związku z występującymi oraz przewidywanymi opadami deszczu, w zlewniach dopływów środkowej Odry, prognozowane są dalsze wzrosty stanów wody do strefy wody wysokiej (głównie na Oławie, Ślęzie, Widawie, w zlewni Bystrzycy i Kaczawy), z możliwośćią lokalnych przekroczeń stanów ostrzegawczych (szczególnie w zlewni Kaczawy). W Kanclerzowicach na Sąsiecznicy stan wody będzie utrzymywał się powyżej stanu ostrzegawczego.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Dyżurny synoptyk hydrolog: Kamila Głowinkowska
Wiadomość SMS:
IMGW-PIB INFORMUJE:WEZBRANIE Z PRZEKROCZENIEM STANOW OSTRZEGAWCZYCH/2 zlewnie doplywow srodkowej odry (dolnoslaskie) od15:00/15.05.do09:00/16.05.2019