Postępowanie w sytuacji kryzysowej Punkty ewakuacyjne Sygnały alarmowe Pierwsza pomoc Ważne telefony

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr 06

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr 06
  Stopień zagrożenia: 1
Biuro: Biuro Prognoz Hydrologicznych Oddziału IMGW-PIB we Wrocławiu
Obszar: Województwo dolnośląskie – zlewnie Sudetów i Przedgórza Sudeckiego
Ważność: od 2018-04-16 15:00:00 do 2018-04-17 09:00:00
Przebieg: Prognozowane opady deszczu w zlewniach Sudetów i Przedgórza Sudeckiego będą powodowały wzrosty stanów wody do strefy stanów wysokich, lokalnie i krótkotrwale z możliwością osiągnięcia lub przekroczenia stanów ostrzegawczych.
Prawdopodobieństwo: 85%
Uwagi: Brak
Czas wydania: 2018-04-16 13:14:00
Synoptyk IMGW-PIB: Wojciech Krasowski